hallo

Sözlü Çeviri

Refakatte sözlü çeviri

Tek tek kişiler ve gruplar için gezilerde, şehir turlarında v.s çevirmenlik, her türlü toplantı ve konuşmalarda (örneğin müvekkille avukat, doktorla hasta arasındaki v.s ilişkilerde) çevirmenlik

Resmi dairelerde çeviri

Tek tek şahıslar veya gruplar için resmi dairelerde her türlü çeviri (örneğin Sosyal Daire, Evlenme Dairesi, Emeklilik Sigortası v.s)

Mahkeme çevirmenliği

Mahkemeler ve daireler nezdinde evirmenlik Çevirmenin genelde yeminli vede yetkili olması zorunludur. İstisnai durumlarda Başyargıç yerinde de yemin ettirebilir. Bu gibi durumlardaki görevlendirmeler de biz kural olarak aslında genel yeminli veya yetkili çevirmenler kullanmaktayız.

Farklı kültürler arası iletişim

Çevirmenin sadece iki dil arasında değilde kültürler arasında da aracı olması nedeniyle çevirmenliğin bu şekli gittikçe anlam kazanmaktadır.

Toplantılarda çevirme

Toplantılarda, konferanslarda v.s tek başına veya ekip olarak, eş zamanlı veya zaman aşamalı çeviri, istek üzerine gerekli teknik donanımla birlikte.