hallo

Yazılı Çeviri

Mesleki çeviriler

Uzman çevirmenler belirli dillerde Finans, IT- Branşı, Elektroteknik veya Hukuk işleri gibi belirli uzman sahalarının bir veya birden fazla metin çeşitlerinde uzmanlaşırlar. Mesleki çeviriler, çeviri pazarının diğerlerine nazaran çok büyük bir payını oluşturur. Bu meyanda şuna dikkat çekilir: Bir çevirmen ne kadar fazla uzmanlık sahası ve yabancı dil sunarsa, o kadar iyi olacak değildir, çünkü her uzmanlık sahasında terminoloji ve içerik olarak en güncel durumda bulunmak, çok zaman alır.

resim 7Uzman çevirmenler arasında Almanya’da Bölgesel Mahkemelerden “yetkilendirilen” veya da “atanan” yetkilendirilmiş veya yemin ettirilmiş çevirmenlerde bulunmaktadır. Bunlar sözleşme veya belgelerinin çevirilerini yapar ve çevirinin hedef diline doğru olarak aktarıldığını belgelerler. Bu “onaylanmış çevirilere” resmi işlemlerde, örneğin bir yabancının evlenmesinde gerek görülür. Yazılı ve sözlü çeviri yapanların atanması ve çevirilerin onaylanması kuralı Almanya’da, Federal Eyaletten Federal Eyalete ve dünya çapında daha da farklı olarak bir devletten öbür devlete değişir.

Uzman çevirmenlerin başka bir alt grupu, uygulama lokalizasyonunda bulunanlardır. Bu uygulamayı kısmen online - yardımı ve kılavuzları da yerel bir pazara uyarlarlar. Bununla sadece uygulamanın metin kısmı çevrilmeyip, diğer uyarlamalarda yapılır. Böylece örneğin tarih bilgileri, yazı yönü veya sembol ve renkleri için kavrayış bir kültür yöresinden diğer bir kültür yöresine göre değişebilir. Bir program yapımcısı yeni bir pazara girmek istediğinde ürününü uyarlamak zorundadır.

Tüm çeviri işlemlerinde belirli standartlar uygulanabilir.

Literatür çevirileri

Literatür çevirmenleri, roman, şiir veya çizgi romanlarıyla birlikte konuya bağlı kitaplar veya dergi makaleleri de çevirirler. Literatür çevirileri kaynak metin gibi aynı şekilde telif hakkına tabidir ve böylece fikri haklar hukukunca korunur.

Terminoloji geliştirme

Terminolojiyle uğraşanlar her şeyden önce büyük şirketlerde, makamlarda ve uzman örgütlerde bir veya birden fazla dilde terminoloji veri bankası kurmakta ve bunları geliştirmektedirler. Bir terminoloji veri bankasında bir şirketin veya makamın çalışması için gerekli ve özellik tanıyan uzmanlık deyimleri, tarifleriyle ve örneğin yabancı dildeki karşıtlarıyla birlikte bulunur.